Wspieranie rozwoju kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych w szkole

· 19-03-22 · Projekty

rozwoj u ucznow kompetencji kluczowych i umiejetnosci uniwersalnych

Kompetencje kluczowe to podstawowe umiejętności, których młodzi ludzie potrzebują, by odnieść sukces w życiu. Obejmują one umiejętność rozwiązywania problemów, skutecznego porozumiewania się, krytycznego i twórczego myślenia oraz współpracy. Umiejętności uniwersalne to takie, które są istotne dla wszystkich ludzi, niezależnie od ich wieku, pochodzenia i doświadczenia. Przykładami są odporność, wytrwałość i efektywne zarządzanie czasem. Wczesne rozwijanie tych umiejętności może pomóc uczniom w osiąganiu sukcesów w nauce, ale przydają się one także w późniejszym życiu, gdy szukają pracy, zakładają rodziny lub kontynuują naukę.

Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych – podstawowe zasady

Kompetencje to wiedza, umiejętności i doświadczenie, które posiada dana osoba lub firma. Kompetencje stanowią podstawę wszelkiego uczenia się i zatrudnienia. Każda nowa sytuacja zawodowa wymaga odpowiedniego poziomu kompetencji, aby odnieść sukces.

Człowiek rozwija kompetencje poprzez naukę, edukację i szkolenia. Ważne jest, aby rozwijać kompetencje, które są istotne z punktu widzenia wykonywanej pracy. Skraca to czas, jaki pracownik musi poświęcić na poznanie zasad panujących na nowym stanowisku. Oznacza to również, że jest on lepiej przygotowany do rozpoczęcia pracy.

Wiedza, umiejętności i doświadczenie danej osoby są ważnymi czynnikami przy określaniu poziomu jej kompetencji. Należy jednak pamiętać, że te trzy czynniki nie są wymienne. Dana osoba może posiadać wymaganą wiedzę i umiejętności, ale może jej brakować doświadczenia niezbędnego do tego, by być kompetentną na danym stanowisku. Może to być wynikiem nieodpowiedniego szkolenia lub niewystarczającej ilości czasu spędzonego w pracy.

Kompetencje kluczowe a umiejętności uniwersalne – jak je rozwijać?

Kluczowe kompetencje to konkretne umiejętności, które są potrzebne na danym stanowisku. Mogą się one zmieniać w zależności od stanowiska i branży, ale dla każdej roli należy je zdefiniować. Zasadniczo wyróżnia się trzy rodzaje kompetencji kluczowych: twarde, miękkie i uniwersalne. Na przykład twardą umiejętnością jest kodowanie, a miękką - komunikacja. Umiejętności uniwersalne to takie, które można dostosować do różnych kontekstów i ról. O ile umiejętności twardych i miękkich można się nauczyć poprzez szkolenie, o tyle umiejętności uniwersalne rozwija się poprzez doświadczenie w różnych sytuacjach.

Pracownicy, którzy mogą wykazać się osiągnięciami w zakresie umiejętności transferowalnych, są zazwyczaj bardziej wartościowi dla firm. Zastanawiając się, na których umiejętnościach uniwersalnych należy się skupić, należy wziąć pod uwagę nie tylko potrzeby związane z aktualnym stanowiskiem pracy, ale także wszelkie przyszłe role, do których pracownik może potencjalnie przejść.

Jak wspierać uczniów w rozwoju kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych?

Kompetencje to podstawowe umiejętności, które są niezbędne do osiągnięcia sukcesu w danej dziedzinie lub pracy. Obejmują one zarówno umiejętności twarde, jak i miękkie, takie jak myślenie analityczne, rozwiązywanie problemów i komunikacja. Umiejętności miękkie to umiejętności, których można się nauczyć. Umiejętności twarde to zdolności, które są wrodzone lub nabyte poprzez doświadczenie. Kształcenie oparte na kompetencjach opiera się na tych podstawowych zestawach umiejętności.

Obecny nacisk na STEM (nauki ścisłe, technologia, inżynieria i matematyka) oznacza, że uczniowie muszą rozwijać szereg umiejętności, które można wykorzystać w innych dziedzinach, w tym rozwiązywanie problemów, krytyczne myślenie i umiejętność pracy w zespole. Rozwijając kluczowe kompetencje i umiejętności uniwersalne, uczniowie rozumieją, czego mogą oczekiwać od danej ścieżki kariery. To, co będzie im potrzebne do osiągnięcia sukcesu, zależy od rodzaju stanowiska, którym są zainteresowani.


Dodany przez SimpleUser

Komentuj

Ostatnie wpisy do artykułu

alternative
Kurs językowy - dlaczego warto?

Jest wiele powodów, dla których warto podjąć wysiłek nauki nowego języka. Przede wszystkim otwiera ona nowe mo

Rozwiń
alternative
Ruszają zapisy do projektów edukacyjnych!

Jeśli chcesz zapisać się do projektu edukacyjnego, odwiedź sekcję "komunikaty" na stronie internetowej i wybie

Rozwiń
alternative
Wsparcie aktywizacji zawodowej na terenach lokalnych - co warto wiedzieć?

Aktywizacja zawodowa to proces pomagania bezrobotnym pracownikom w zdobyciu umiejętności i pewności siebie, kt

Rozwiń
alternative
Nabór kadry nauczycielskiej

Ponieważ zapotrzebowanie na wykwalifikowanych nauczycieli stale rośnie, wiele szkół ma coraz większe trudności

Rozwiń