O fundacji - zobacz informacje

O fundacji

Edukacja jest jednym z podstawowych praw człowieka i warunkiem koniecznym, by każde dziecko mogło w pełni wykorzystać swój potencjał. Promując edukację, możemy stworzyć bardziej sprawiedliwy, dostatni i zrównoważony świat dla wszystkich. Fundacja, która zajmuje się promowaniem szerokiego dostępu do projektów edukacyjnych powstała po to, żeby zwiększać szansę ludzi na lepszy życiowy start.

Jakie są zasady działania fundacji?

Regulamin fundacji określa strukturę fundacji i zawiera następujące elementy:

  • Nazwa podmiotu i lokalizacja
  • Cel działalności podmiotu
  • Rada powiernicza (jeśli dotyczy)
  • Fundusze wspomagane przez darczyńców i inne mechanizmy kontroli darczyńców
  • Zarządzanie aktywami
  • Inwestycje, dystrybucja i procedury przyznawania dotacji
  • Kontrole i procesy inwestycyjne
  • Obowiązki sprawozdawcze.

Przepisy dotyczące fundacji obejmują także kwestie organizacyjne, takie jak zarządzanie, struktura prawna, księgowość, sprawozdawczość i zgodność z przepisami. Przed przekazaniem darowizny na rzecz fundacji ważne jest sprawdzenie zgodności z regulaminem fundacji. Niezastosowanie się do tego wymogu może spowodować powstanie zdarzenia podatkowego dla darczyńcy i skutkować karami podatkowymi.

Na czym polega działalność fundacji?

Fundacje mogą przybierać różne formy, w zależności od potrzeb organizacji i preferencji jej darczyńców. Niektóre fundacje są fundacjami ogólnego przeznaczenia, które mogą być wykorzystywane do wspierania dowolnych celów. Inne fundacje mogą być powoływane do bardziej konkretnych celów, np. wspierania programów edukacyjnych lub zapewniania stypendiów dla studentów z nieuprzywilejowanych środowisk. Niektóre fundacje specjalizują się w finansowaniu projektów badawczych, które dla innych instytucji są zbyt ryzykowne, aby je podejmować. Niezależnie od celu fundacji, ważne jest, aby darczyńcy upewnili się, że ich pieniądze są wykorzystywane w sposób odpowiedzialny.

Jak powstała fundacja?

Fundację można utworzyć na wiele sposobów - w testamencie, w formie trustu, a nawet po prostu wrzucając pieniądze na konto oszczędnościowe z zamiarem przeznaczenia ich na cele charytatywne. Niezależnie jednak od tego, w jaki sposób została założona, cel fundacji jest zawsze ten sam - przekazywanie środków finansowych tym, którzy najbardziej ich potrzebują. W ten sposób fundacje mogą dysponować ogromną siłą - siłą, która może zmienić życie.

Na szczęście istnieje wiele fundacji, które chętnie podadzą pomocną dłoń, wystarczy więc znaleźć taką, która odpowiada naszym zainteresowaniom, i zacząć działać. Jeśli tylko poświęcisz trochę czasu na poszukiwania i upewnisz się, że dana fundacja cieszy się dobrą opinią, nie ma powodu, dla którego nie mógłbyś przyczynić się do zmian. Poświęcając swój czas lub pieniądze na szczytny cel, możesz pomóc ludziom w potrzebie.