Nasze projekty

Familijny bieg krasnala i rodzinny piknik przedszkolaków

Celem głównym projektu jest propagowanie aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród dzieci

Familijne azyle dla pszczół

Celem głównym projektu jest utworzenie bazy pożytkowej dla pszczół i edukacja dzieci w temacie przyrody

Badacze w działaniu - mobilności w Finlandii

Głównym celem projektu jest wzrost i rozwój kompetencji kluczowych pośród 26 uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej Cogito w Poznaniu poprzez organizacje mobilności edukacyjnych dla dwóch 13 osobowych grup uczniów do szkoły w Finlandii w terminie 1.08.2019 - 31.07.2020 r.

Włoski klub reportera - Italian reporter club

Celem głównym projektu jest wdrożenie nowej metody tj. „Metody animacji poklatkowej” na zajęciach dodatkowych Klubu reportera.

Ogród zmysłów i zabaw w Publicznym Przedszkolu Columbus we Wrocławiu

Celem głównym projektu jest stworzenie ekoprzestrzeni edukacyjno-relaksacyjnej dla przedszkolaków a także rozpowszechnienie wiedzy z zakresu ochrony przyrody i zdrowego żywienia.

Familijne łąki kwietne

Celem głównym projektu jest udział Fundacji w działaniach na rzecz ochrony pszczół i tworzeniu łąk kwietnych.

Mali badacze w Familijnej Rososze

Głównym celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych dzieci zamieszkujących Gminę Osiek Mały poprzez organizację zajęć o charakterze dydaktyczno - wychowawczym o tematyce przyrodniczej.

Wielkopolska szkoła ćwiczeń w Cogito

Celem głównym projektu jest wsparcie systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych poprzez utworzenie szkoły ćwiczeń w PSP Cogito Poznań.

Europejski rejs Parostatkiem

Celem projektu jest rozwój zawodowy i osobisty kadry oraz zwiększenie jej konkurencyjności na europejskim rynku pracy.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Celem projektu jest uatrakcyjnienie księgozbiorów bibliotek szkolnych i pedagogicznych oraz wzmocnienie potencjału i roli bibliotek szkolnych i pedagogicznych.

Aktywna tablica

Celem projektu jest rozwijanie szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Mały człowiek - duże perspektywy

Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy.

Zakończony

Zielone Cogito - konkursy, olimpiada oraz festyn osiedlowy upowszechniające wiedzę ekologiczną i przyrodniczą

Celem realizacji przedsięwzięcia jest wzrost wiedzy i świadomości ekologicznej oraz przyrodniczej dzieci, rodziców i nauczycieli szkoły Cogito.

Zakończony

Przestrzeń Fabianowo - lokalne miejsce spotkań mieszkańców

Celem projektu jest wzrost aktywności społecznej i poczucia wspólności wśród mieszkańców os. Fabianowo - Kotowo w Poznaniu.

Zakończony

Fi_Fa_Fa-dziennikarstwo, film i fotografia

Celem projektu jest przeprowadzenie warsztatów wzmacniających kompetencje dziennikarskie uczniów.

Zakończony

Leodzieci w sieci

Celem projektu jest zapobieganie niewłaściwemu wykorzystaniu Internetu przez dzieci.

Zakończony

Mobilność kadry edukacji szkolnej

Wzrost kompetencji językowych nauczycieli placówek biorących udział w projekcie.

Zakończony

Wielcy Mistrzowie

Celem projektu jest poprawa jakości edukacji ogólnej w PSP nr 29 LEONARDO w Gdańsku.

Zakończony

Żłobek Fundacji Familijny Poznań na MTP

Umożliwienie powrotu do pracy rodziców i opiekunów prawnych dzieci.

Zakończony

Familijny Żłobek w Poznaniu

Wsparcie rodziców dzieci w wieku od 20 tygodnia do 3 roku życia poprzez zwiększenie dostępu do Familijnego Żłobka.

Zakończony

Familijne Żłobki we Wrocławiu

Umożliwienie powrotu do pracy rodziców i opiekunów prawnych dzieci.

Zakończony

Punkt Przedszkolny w Pogalewie Wielkim

Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej mieszkańców obszarów wiejskich gminy Brzeg Dolny.