< Powrót do projektów

Zielone Cogito

Celem realizacji przedsięwzięcia jest wzrost wiedzy i świadomości ekologicznej oraz przyrodniczej wśród uczęszczających do Publicznej Szkoły
Cogito w Poznaniu dzieci, ich rodziców, nauczycieli a także przedstawicieli społeczności lokalnej poprzez realizację takich inicjatyw jak: konkursy oraz festyn upowszechniający wiedzę ekologiczną i przyrodniczą.

O projekcie

WFOŚiGW w Poznaniu jest regionalna instytucją finansów publicznych, od ponad 24 lat wspomagającą finansowo działania edukacyjne oraz informacyjno - promocyjne kierowanych do ogółu społeczeństwa celem budowy świadomości ekologicznej i kształtowania właściwych postaw w obszarze ochrony środowiska.

Termin realizacji: 01.08.2018 - 30.11.2018

Miejsce realizacji: Publiczna Szkoła Podstawowa Cogito

Środki finansowe: 20700,00 zł

 

Dokumenty

Koordynator:
Barbara Jurga -Szlempo
tel. 533 335 847
b.jurga@familijny.pl