< Powrót do projektów

Wielkopolska szkoła ćwiczeń w Cogito

Celem głównym projektu jest wsparcie systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych poprzez utworzenie szkoły ćwiczeń w PSP Cogito Poznań.

Cogito stanie się miejscem upowszechniania innowacyjnych działań ze szczególnym uwzględnieniem nauczania języków obcych, matematyki, przedmiotów przyrodniczych, technologii informacyjno-komunikacyjnych, dzielenia się wiedzą i umiejętnościami.

Okres realizacji: od 01.01.2019 do 31.12.2020
Miejsce realizacji: Poznań
Środki finansowe:
1 233 760,80 zł

Partnerzy Projektu:

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu

Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Poznaniu

 

O projekcie

Projekt wspiera proces uczenia się nauczycieli i studentów w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych. Realizacja działań obejmie obszary: matematyczny, przyrodniczy, językowy i informatyczny. Zostaną doposażone cztery pracownie przedmiotowe, zorganizowane szkolenia dla kadry, warsztaty dla nauczycieli z siedmiu zrekrutowanych szkół wspieranych oraz studentów specjalizacji nauczycielskiej.

Dzięki współpracy z różnorodnymi partnerami  szkoła ćwiczeń stanie się  miejscem rozwoju zawodowego dyrektorów i nauczycieli, którzy stosują ciekawe rozwiązania dydaktyczne, organizacyjne, wychowawcze.

 

Dokumenty

17.09.2019

Zwolniło się miejsce dla jednej szkoły!

Ogłaszamy nabór uzupełniający. Zapraszamy  publiczną szkołę podstawową z terenu województwa wielkopolskiego do udziału w projekcie.

Termin składania dokumentów od 18.09.2019 do 24.09.2019

REGULAMIN REKRUTACJI_II nabór
WNIOSEK APLIKACYJNY.DOC
WNIOSEK APLIKACYJNY

zaproszenie do udziału w projekcie

29.08.2019

II Nabór szkół współpracujących

Zapraszamy do udziału w projekcie publiczne szkoły podstawowe z województwa wielkopolskiego.

Termin składania dokumentów od 2.09.2019 do 6.09.2019 r.
REGULAMIN REKRUTACJI_II nabór
WNIOSEK APLIKACYJNY
WNIOSEK APLIKACYJNY.DOC

zaproszenie do udziału w projekcie_II nabór

 

25.06.2019
Wyniki naboru szkół współpracujących

Lista rankingowa_szkoły współpracujące

20.05.2019
Nabór szkół współpracujących

Zapraszamy do udziału w projekcie publiczne szkoły podstawowe z województwa wielkopolskiego.
Nabór trwa do 21.06.2019 r.

REGULAMIN REKRUTACJI

WNIOSEK APLIKACYJNY.PDF

WNIOSEK APLIKACYJNY.DOC

Zaproszenie do udziału w projekcie

 

Koordynator:
Dominika Oskierko
tel. 501 670 187
d.oskierko@famiijny.pl