< Powrót do projektów

„Nowe miejsca dla familijnych przedszkolaków” – rekrutacja do Przedszkola Mała Biedronka nr 195 w Poznaniu

Rekrutacja do Przedszkola Mała Biedronka nr 195 w Poznaniu.
Termin składania dokumentów 20-26.08.2019. Zapraszamy!

 

O projekcie

Fundacja planuje uruchomić Przedszkole Mała Biedronka nr 195 w Poznaniu pod adresem: ul. Główna 42  już od września 2019. Przedszkole zapewni miejsca dla 150 dzieci, będzie czynne od 7.00 do 17.00. Od 19 do 26 sierpnia 2019 prowadzona jest rekrutacja.

Projekt po uzyskaniu pozytywnej oceny będzie współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w oparciu o ramy Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 2014+) Oś Priorytetowa 8 Edukacja działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, poddziałanie 8.1.1 Edukacja Przedszkolna.

Marta Kaczmarek
tel. 501 669 896