< Powrót do projektów

Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji (LOWE)

Celem Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji jest aktywizowanie dorosłych i społeczności lokalnych na rzecz umiejętności przydatnych do poruszania się na rynku pracy, dla rozwoju osobistego i rozwoju wspólnot, z wykorzystaniem potencjału szkoły  w jej nowej roli - centrum edukacji nieformalnej.

Projekt zakłada utworzenie 20 ośrodków w Polsce.

Okres realizacji: od 2019-11-01 do 2021-10-31
Środki finansowe: 6 156 643,33 zł
Obszar realizacji projektu:
cała Polska

Projekt Familijne LOWE realizowany jest w ramach partnerstwa sześciu instytucji:
Lider projektu: Ogólnopolski Operator Oświaty

Partnerzy:
Regionalne Centrum Wolontariatu w Słupsku
Ełckie Stowarzyszeniem Aktywnych "STOPA”
Stowarzyszenie „Nasza Szkoła” w Kudowie Zdrój
Stowarzyszenie Przestrzeń Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych PISK
Gmina Łagiewniki

 

O projekcie

Chcemy, aby szkoły w oparciu o swój potencjał, zasoby, współpracę z instytucjami lokalnymi tworzyły ofertę uczenia się dla dorosłych. Oferta powstanie w wyniku diagnozy dotyczącej tego, jakie umiejętności są potrzebne dorosłym, jakie są ich luki kompetencyjne oraz jakie są ich potencjały, które można wykorzystać. Oferta oprze się na różnych treściach i formach uczenia się „szytych na miarę” danej społeczności lokalnej.

***

Formy wsparcia:
Grant w wysokości do 250 000 zł.
Sesje szkoleniowe, doradztwo, konsultacje indywidualne i grupowe, wizyty monitoringowe, forum inspiracji.

***

Harmonogram projektu:
I-II 2020 nabór grantobiorców
III-IV 2020 ocena wniosków
V 2020 podpisanie umów grantowych
V-VIII 2020 opracowanie diagnoz potrzeb
VIII 2020 – IX 2021 wsparcie merytoryczne i szkoleniowe dla realizatorów grantów
IX 2020 – VIII 2021 uruchomienie i funkcjonowanie LOWE

Dokumenty

Koordynator
Emilia Matuszak
e.matuszak@operator.edu.pl
tel. 512 031 679