< Powrót do projektów

Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji (LOWE)

 

LOWE to lokalne centra edukacji pozaformalnej i nieformalnej dla osób dorosłych, uruchomione przy szkołach funkcjonujących w systemie oświaty. Projekt zakłada utworzenie 20 ośrodków w Polsce.

Okres realizacji: od 2019-11-01 do 2021-10-31
Środki finansowe: 6 156 643,33 zł
Obszar realizacji projektu:
cała Polska

Projekt Familijne LOWE realizowany jest w ramach partnerstwa sześciu instytucji:
Lider projektu: Ogólnopolski Operator Oświaty

Partnerzy:
Regionalne Centrum Wolontariatu w Słupsku
Ełckie Stowarzyszeniem Aktywnych "STOPA”
Stowarzyszenie „Nasza Szkoła” w Kudowie Zdrój
Stowarzyszenie Przestrzeń Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych PISK
Gmina Łagiewniki

 

O projekcie

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu dorosłych oraz społeczności lokalnych do różnych form uczenia się przez całe życie poprzez utworzenie i funkcjonowanie 20 Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji (dalej LOWE) w 20 szkołach na terenie całego kraju, w ramach przyznanych 20 grantów w wysokości 250 tys., w okresie od 1.11.2019 roku do 31.10.2021 r.

***

Harmonogram projektu:
I-II 2020 nabór grantobiorców
III-IV 2020 ocena wniosków
V 2020 podpisanie umów grantowych
V-VIII 2020 opracowanie diagnoz potrzeb
VIII 2020 – IX 2021 wsparcie merytoryczne i szkoleniowe dla realizatorów grantów
IX 2020 – VIII 2021 uruchomienie i funkcjonowanie LOWE

Koordynator
Dominika Oskiero
d.oskierko@operator.edu.pl
tel. 501 670 187