< Powrót do projektów

Familijne azyle dla pszczół

Celem głównym projektu jest utworzenie bazy pożytkowej dla pszczół i edukacja dzieci w temacie przyrody. Cel zostanie osiągnięty poprzez zasadzenie bylin, krzewów i drzew miododajnych na terenie 3 familijnych przedszkoli

O projekcie

W przedszkolach zostaną przeprowadzone prace mające na celu przygotowanie terenu tj. wyrównanie, spulchnianie, nawożenie a następnie zostanie zasadzonych 750 szt. bulin i 60 szt. drzew i krzewów. Dzięki powstaniu azylów dla pszczół możliwe będą działania edukacyjne dzieci związane z przyrodą.

 

Środki finansowe: 15 400,00 zł
w tym środki z WFOŚiGW: 11 550,00 zł

Dokumenty

Koordynator projektu:

Iwona Golus
Koordynator projektów
kontakt: tel. 533 317 956