< Powrót do komunikatów

Zapytanie ofertowe: Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia pracowni w PSP Cogito w Poznaniu

Fundacja Familijny Poznań w związku z realizacją projektu nr POWR.02.10.00-00-5009/18 „Wielkopolska szkoła ćwiczeń w Cogito” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego prowadzi zapytanie ofertowe na dostawę pomocy dydaktycznych i wyposażenia pracowni tematycznych w szkole Cogito.

Wszelkie niezbędne dokumenty znajdują się pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1172789#


Zapraszamy do składania ofert do dnia 22.03.2019 r.