< Powrót do komunikatów

Wyniki postępowania na „Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia pracowni w PSP Cogito w Poznaniu”

W związku z  realizacją projektu „Wielkopolska szkoła ćwiczeń w Cogito” (POWR.02.10.00-00-5009/18) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Zamawiający zawiadamia o wynikach przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówień zgodnie z zasadą konkurencyjności na dostawę pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia pracowni w Publicznej Szkole Podstawowej Cogito w Poznaniu.

1) Część 1. Zamówienia - Alltech Sp. jawna Zdzisław Pająk, Artur Pająk, ul. Spółdzielcza 33, 09-407 Płock, data wpłyniecia 21.03.2019r. cena: 141 016,60 zł brutto
2) Część 2. Zamówienia - Grupa A&E sp. z o.o. ul. Sielska 17a, 60-129 Poznań, data wpłynięcia 22.03.2019r. cena: 23 134,03 zł brutto
3) Część 3. Zamówienia - Moja Szkoła Kornelia Klamann ul. Starowiejska 4, 83-307 Kiełpino, data wpłynięcia 22.03.2019. cena: 58 222,53 zł brutto
4) Część 4 zamówienia - Moje Bambino sp. z o.o. sp.k., ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź, data wpłynięcia 22.03.2019 r. cena: 41 489,94 zł brutto
5) Część 5 zamówienia - Edumax Dawid Dzierla ul. 11listopada 69, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, data wpłynięcia 21.03.2019r. cena: 48 733,00 zł brutto
6) Część 6 Zamówienia - Grupa Invest sp. z o.o. ul. Giedlarowa 99a, 37-300 Leżajsk, termin wpłynięcia 20.03.2019 r. cena: 5 056,70 zł brutto

Wyniki postępowania zostały upublicznione pod wskazanym adresem:
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1172789#

Dziękujemy za udział w postępowaniu.