< Powrót do komunikatów

Rekrutacja do przedszkoli i szkół na rok szkolny 2018/2019 we Wrocławiu

Zarządzenie Zarządu Fundacji Familijny Poznań z dnia 29 stycznia 2018 roku dot. rekrutacji do publicznych szkół podstawowych we Wrocławiu, których organem prowadzącym jest Fundacja Familijny Poznań Publiczne Szkoły Wrocław

Zarządzenie Zarządu Fundacji Familijny Poznań z dnia 29 stycznia 2018 roku dot. rekrutacji do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Fundację Familijny Poznań na terenie Miasta Wrocławia Publiczne Przedszkola Wrocław

Nabór elektroniczny do przedszkoli  https://www.wroclaw.pl/rekrutacja-elektroniczna-do-szkol-i-przedszkoli-informacje