< Powrót do komunikatów

Rekrutacja do publicznych przedszkoli na rok szkolny 2019/2020 w Poznaniu

Zarządzenie Zarządu Fundacji Familijny Poznań z dnia 30 stycznia 2019 roku dot. rekrutacji do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Fundację Familijny Poznań na terenie miasta Poznania.

Publiczne Przedszkola Poznań

Kryteria naboru