< Powrót do komunikatów

Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2019/2020 we Wrocławiu

Zarządzenie Zarządu Fundacji Familijny Poznań z dnia 28 stycznia 2019 roku dot. rekrutacji do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Fundację Familijny Poznań na terenie Miasta Wrocławia Publiczne Przedszkola Wrocław

Nabór elektroniczny do przedszkoli www.wroclaw.pl w zakładce "dla mieszkańca->edukacja->rekrutacja"