< Powrót do komunikatów

Nowy statut i nazwa Fundacji

W dniu 28 sierpnia 2019 roku, po 18 latach dynamicznego rozwoju i poszerzania zakresu oddziaływania, Fundacja otrzymała NOWY STATUT. Wprowadzone zmiany odpowiadają na aktualne potrzeby i okoliczności w jakich nasza organizacja obecnie funkcjonuje. Najbardziej widoczna zewnętrznie zmiana dotyczy nazwy Fundacji, która obecnie brzmi - OGÓLNOPOLSKI OPERATOR OŚWIATY - oddaje ona charakter naszej działalności i odpowiada zakresowi działań jakie podejmujemy. Przez lata rozwoju staliśmy się obecni w świadomości Samorządów jako podmiot wspierający i realizujący zadania oświatowe na terenach Gmin w całym Kraju. Zmianie ulega również struktura Organów Fundacji. Prezesem Zarządu został Pan Mateusz Krajewski. Dotychczasowy Prezes, Pan prof. Andrzej Grzybowski, zasiada w Radzie Programowej Fundacji. Gratulujemy obydwu Panom! Chcemy podziękować też wszystkim, których entuzjazm, pomysłowość i wieloletnia praca na rzecz polskiej oświaty doprowadziła nas do tego miejsca.

Zobacz treść uchwały >>