< Powrót do komunikatów

Rozbudowa szkoły na Fabianowie

11 grudnia poznańscy radni zdecydowali o sprzedaży działki Fundacji Familijny Poznań, na której znajduje się Szkoła Podstawowa nr 52 za jeden procent wartości.

Kiedy w lutym 2009 r. Szkoła Podstawowa nr 52 na poznańskim Fabianowie wymagała zmian na każdej płaszczyźnie. Fundacja Familijny Poznań zaangażowała się w jej ratowanie. Przez 9 lat wykonaliśmy szereg prac remontowych sal, korytarzy szkolnych, doposażyliśmy szkołę, stworzyliśmy pracownie komputerowe i do zajęć z robotyki, utworzyliśmy 2 place zabaw, wielofunkcyjne boisko, prowadzimy padok dla kucy, dbamy o teren zielony wokół szkoły, a także uruchomiliśmy przedszkole modułowe na 125 dzieci. 
Decyzja poznańskich radnych o sprzedaży działki Fundacji Familijny Poznań sprawi, że w najbliższych latach Fundacja rozbuduje szkołę o 12 nowych sal dydaktycznych, a kolejnym etapem inwestycji będzie budowa sali gimnastycznej wraz z szatniami. Nikt nie ma wątpliwości, że rozbudowa jest konieczna, ponieważ do szkoły, jak i przedszkola uczęszcza ponad 300 dzieci.